Resous

Gouvenman yo, koporasyon yo, pwofesyonel swen sante yo, oganizasyon sante piblik yo ak lot gwoup yo kapab sevi ak materyel sa yo pou kontake  kominote pa yo  konsenan prevansyon ak pwoteksyon  pou COVID-19 lan.

 

Telechaje tout materyel pou kontak yo (Ed- kijan pou dezipe dosye yo)

 

Kontak pou Depistaj COVID-19 (Contact Tracing for COVID-19)
Telechaje
Tès ou pozitif—ki pwochen etap? (You tested positive—now what?)
Telechaje
Mèsi dèske ou mete yonpwoteksyon figi 6 (Thank you for wearing a face covering)
Telechaje
Mèsi dèske ou mete yonpwoteksyon figi 5 (Thank you for wearing a face covering)
Telechaje
Mèsi dèske ou mete yonpwoteksyon figi 4 (Thank you for wearing a face covering)
Telechaje
Mèsi dèske ou mete yonpwoteksyon figi 3 (Thank you for wearing a face covering)
Telechaje
Mèsi dèske ou mete yonpwoteksyon figi 2 (Thank you for wearing a face covering)
Telechaje
Mèsi dèske ou mete yonpwoteksyon figi 1 (Thank you for wearing a face covering)
Telechaje
Soutni biznis lokal yo 3 (Support local businesses)
Telechaje
Soutni biznis lokal yo 2 (Support local businesses)
Telechaje
Soutni biznis lokal yo 1 (Support local businesses)
Telechaje
Depistaj Sentòm COVID-19 (Self-Screening)
Telechaje
Plis Resous