Lokal yo fè tès KOVID-19 la nan Florid

Rezilta Tès yo

Si rezilta tès ou pozitif pou COVID-19, gade gid yo pou konnen sa pou fè pandan ou malad.

Tès san preskripsyon otorize lakay yo pa mande pou yon preskripsyon epi yo anjeneral disponib sou entènèt oswa nan magazen lokal yo. Pou w revize lavi etajè tès lakay ou a, klike la a.

Kantite tan li pran pou resevwa rezilta tès ou pa menm pou tout sant yo. Pou jwenn enfòmasyon konsènan tès ou, kontakte sant tès ki te bay lòd pou tès la oswa ki te pran echantiyon ou pou fè tès la.

Nouvo Vaksen, Fè Tès, ak Kat pou Lokalize sit Tretman

Repons Depatman Sante Florid bay sou COVID-19 Yo te mete kat la ajou pou fè l pi fasil pou jwenn tès, vaksen, ak lokal tretman yo nan eta a. Itilize filtè pou jwenn sit pou vaksen yo, tès, ak tretman pou COVID-19 tout pre lakay ou.
Results Map


Search Testing SitesSee interactive map or
search results below.Select Service drop down filter

Select Service Type drop down filter

Select County drop down filter

Select City drop down filter

Results List

$99 Clinic – 4534 N University Dr

County

Broward

Website

Contact Information

Hours

Monday:
Tuesday:
Wednesday:
Thursday:
Friday:
Saturday:
Sunday:

Types of Vaccine

n/a

Types of Testing

n/a

Types of Treatment

Bebtelovimab [Eli Lilly], Paxlovid —Oral Antiviral, Molnupiravir —Oral Antiviral

Appointment Required

No

Diagnostic

Pay?

No

Additional Information

1 Hour Med – West Broward Urgent Care – 4992 N University Drive

County

Broward

Website

Contact Information

Hours

Monday: 8:00 a.m. – 8:00 p.m.
Tuesday: 8:00 a.m. – 8:00 p.m.
Wednesday: 8:00 a.m. – 8:00 p.m.
Thursday: 8:00 a.m. – 8:00 p.m.
Friday: 8:00 a.m. – 8:00 p.m.
Saturday: 9:00 a.m. – 4:00 p.m.
Sunday: 9:00 a.m. – 4:00 p.m.

Types of Vaccine

n/a

Types of Testing

n/a

Types of Treatment

n/a

Appointment Required

No

Diagnostic

Pay?

Yes

Additional Information

1 Stop Test – 10308 W. Sample Rd.

County

Palm Beach

Contact Information

Hours

Monday:
Tuesday:
Wednesday:
Thursday:
Friday:
Saturday:
Sunday:

Types of Vaccine

n/a

Types of Testing

n/a

Types of Treatment

n/a

Appointment Required

No

Diagnostic

Pay?

Yes

Additional Information

info@1stoptest.com 24/7, we bring the test to you at home, office, studio, film set, Concert locations, hotel, Cruise Line, Airport, Food and Wine festivals, Health Rehabilitation Center. We specialize in group testing as your partner for your health and safety planning from ONE individual person to thousands at an event. “Concierge testing at your location to include Covid-19 PCR from $150.00 within 24-hour results (distance surcharges may apply), Antigen Rapid from $99.00, or Antibody rapid from $99.00. Our FAST PCR RESULTS return in 12-24 hours and a certificate available for traveling. We offer access to a physician’s direct line 24/7 up to 30 days after our test for any medical questions. We are here and committed to you and your health safety.Antigen and Antibody from 99.00/rapid test Covid 19 PCR, from $150 to $350, group rates available for 5 people at one location. Ask about insurance.
1157 Gulf Breeze Parkway – 1157 Gulf Breeze Parkway

County

Santa Rosa

Website

Contact Information

Hours

Monday: 8:00 a.m. – 1:00 p.m.
Tuesday: 8:00 a.m. – 1:00 p.m.
Wednesday: 8:00 a.m. – 1:00 p.m.
Thursday: 8:00 a.m. – 1:00 p.m.
Friday: 8:00 a.m. – 1:00 p.m.
Saturday:
Sunday:

Types of Vaccine

n/a

Types of Testing

n/a

Types of Treatment

n/a

Appointment Required

No

Diagnostic

Pay?

Yes

Additional Information

PCR and rapid testsDoes not take insurance
1459 Tiger Park Lane – 1459 Tiger Park Lane

County

Santa Rosa

Website

Contact Information

Hours

Monday:
Tuesday:
Wednesday:
Thursday:
Friday:
Saturday:
Sunday:

Types of Vaccine

n/a

Types of Testing

n/a

Types of Treatment

n/a

Appointment Required

No

Diagnostic

Pay?

Yes

Additional Information

Testing 3 years old and up with PCR