Resous

FDOH te pwodwi resous enfòmasyon pou piblik jeneral la ak founisè swen sante yo nan kòmansman pandemi COVID-19 la. Avèk nouvo rechèch ki disponib, kèk resous gen enfòmasyon demodé. Resous ki achive COVID-19 yo disponib sou demann nan Biwo Kominikasyon FDOH.