Resous

Gouvènman yo, sosyete yo, pwofesyonèl swen sante yo, òganizasyon sante piblik yo ak lòt gwoup yo kapab itilize materyèl sa yo pou sansibilize kominote yo sou prevansyon ak pwoteksyon pou COVID-19.

 

Telechaje tout materyel pou kontak yo (Ed- kijan pou dezipe dosye yo)

 

Kontak pou Depistaj COVID-19 (Contact Tracing for COVID-19)
Telechaje
Healthy Together Mobile App – General (Kreyòl ayisyen)
Telechaje
Healthy Together Mobile App – Fanmi (Kreyòl ayisyen)
Telechaje
Top Priority Vaccination (Kreyòl ayisyen)
Telechaje
COVID-19 Vaccine Facts (Kreyòl ayisyen)
Telechaje
COVID-19 Vaccine (Kreyòl ayisyen)
Telechaje
After Vaccination Help One-Pager (Kreyòl ayisyen/Haitian Creole)
Telechaje
CDC How Viral Vector Vaccines Work (Kreyòl ayisyen/Haitian Creole)
Telechaje
COVID-19 Call Center (Kreyòl ayisyen/Haitian Creole)
Telechaje
Vaccination Thank You Card (Kreyòl ayisyen/Haitian Creole)
Telechaje
Fast Facts: COVID-19 Vaccines (Kreyòl ayisyen/Haitian Creole)
Telechaje
COVID-19 Vaccine Additional Dose Infographic (Kreyòl Ayisyen/Haitian Creole)
Telechaje
Plis Resous