Nouvèl

Kominike pou Laprès ak Bilten Enfòmasyon Avètisman

Gade dènye enfòmasyon yo sou COVID-19 Depatman Sante Florida pibliye

Wè Plis Lòt Enfòmasyon

Lòd Gouvènè ak Anons

Gade lòd egzekitif ak anons DeSantis nan Divizyon Florida pou Lòd pou Jesyon Ijans ak lòt ajans egzekitif yo.

Wè Plis Lòt Enfòmasyon

Enfòmasyon sou Sant Tès yo ak sou Rezilta Tès yo

Jwenn adrès sant tès yo nan Florida ki gratis ak louvri pou piblik la ak lyen pou chèche konnen rezilta ou yo.

Wè Plis Lòt Enfòmasyon

Anons Depatman Sante Eta Florid COVID-19

Dat Atik
September 13, 2023 Gid pou ranfòse COVID-19
October 7, 2022 Gid pou vaksen mRNA COVID-19
March 8, 2022 Gid pou Vaksen Pedyat COVID-19
February 24, 2022 COVID-19 (1): Gid pou COVID-19
February 24, 2022 COVID-19 (2): Gid COVID-19 pou Etablisman Swen Timoun yo
January 6, 2022 Gid pou Tès pou COVID-19
December 28, 2021 Florid rive HHS
September 22, 2021 Avi sou Règ Ijans —Pwotokòl pou Kontwole COVID-19 nan Anviwònman Lekòl la
September 22, 2021 Regeneron Lòd kanpe
June 18, 2021 Lòd Ijans Depatman Sante Florid (Ekstansyon)
May 17, 2021 Depatman Sante, Règleman Ijans 64DER21-8
April 2, 2021 Lòd Egzekitif - 21-81: Entèdi paspò Vaksen COVID-19
March 26, 2021 Dekrè Egzekitif - 21-79: Amande Dekrè Egzekitif 20-315 - Administrasyon Vaksen / Pwoteje Granmoun Aje Florid yo
March 19, 2021 Lòd Egzekitif- 21 - 67: Modifikasyon Lòd Egzekitif 20-315 - Administrasyon Vaksen/Pwoteksyon Granmoun Aje Florida (Apati 22 Mas, 2021)
March 17, 2021 Adopsyon Règ Ijans - 64DER21-5: Kondisyon pou Re-Distribisyon Vaksen
March 15, 2021 Adopsyon Règ Ijans - 64DER21-4: Kondisyon pou Rapòtaj sou Vaksen
March 8, 2021 Dekrè Egzekitif r 21-62 (Amannman Dekrè Egzekitif 20-315 – Administrasyon Vaksen/Pwoteksyon Granmoun Aje Florida)
March 2, 2021 Avi Règ Annijans - 64DER21-3: Detèminasyon Doktè nan moun ki ekstrèmman vilnerab nan Vaksinasyon COVID-19
March 1, 2021 Dekrè Egzekitif - 21-47: Administrasyon Vaksen/Pwoteksyon Granmoun Aje Florida
February 19, 2021 Depatman Sante Florida - Renouvèlman Deklarasyon Ijans nan Sante Piblik
February 18, 2021 Depatman Deta Florid — Renouvèlman Règleman ijans Adopsyon 64DER21-2
February 16, 2021 Depatman Deta Florid — Règleman Ijans Adopsyon 64JER21-1
January 21, 2021 Department Sante Florida - Konsey Sou Sante Piblik - Bay moun kap Viv nan Florida Premye Plas Pou Vaksen Covid-19 Ki Bay nan Florida
January 9, 2021 Avetisman Ijan Lwa - 64DER20-43: Obligasyon Pou Rapo Fet Sou Vaksen.
December 23, 2020 Deklarasyon Ke Depatman Sante Nan Florida Fe Sou Ijans Sante Piblik - DOH No. 20-015
December 23, 2020 Dekre - Bay Moun Yo Ki Gen 65 an ou Plis Vaksen Avan.
December 22, 2020 Depatman Sante Nan Florida - Renouvle Deklarasyon Sou Ijans Sante Piblik la
December 17, 2020 Adopsyon Règ Ijans - 64DER20-44
October 23, 2020 Depatman Sante Florid - Renouvèlman Deklarasyon Ijans Sante Piblik
October 1, 2020 Deklarasyon Depatman Sante Florida pou Ijans nan Sante Piblik – DOH Nimewo 20- 014 referans:Sispansyon Lwa, Règ ak Lòd, Ki Vin Nesesè akòz COVID-19.
September 11, 2020 Deklarasyon Depatman Sante Florida pou Ijans nan Sante Piblik – DOH Nimewo 20- 013 referans:Sispansyon Lwa, Règ ak Òdone, Ki Vin Nesesè akòz COVID-19.
August 28, 2020 Deklarasyon Depatman Sante Florida pou Ijans nan Sante Piblik
August 14, 2020 Deklarasyon Depatman Sante Florida pou Ijans nan Sante Piblik – DOH Nimewo 20- 012 referans:Sispansyon Lwa, Règ ak Òdone, Ki Vin Nesesè akòz COVID-19.
July 21, 2020 Konsiltasyon Depatman Sante Piblik Florida
June 30, 2020 Deklarasyon Depatman Sante Florida pou Ijans nan Sante Piblik – DOH Nimewo 20- 011 referans:Sispansyon Lwa, Règ ak Òdone, Ki Vin Nesesè akòz COVID-19.
June 22, 2020 Konsiltasyon Depatman Sante Piblik Florida
May 31, 2020 Deklarasyon Depatman Sante Florida pou Ijans nan Sante Piblik – DOH Lòd 20- 010
May 30, 2020 Deklarasyon Depatman Sante Florida pou Ijans nan Sante Piblik – DOH Lòd 20- 009(pwolongasyon 20-001-ak-20-002
May 28, 2020 Deklarasyon Depatman Sante Florida pou Ijans nan Sante Piblik – DOH Nimewo 20- 008 referans:Sispansyon Lwa, Règ ak Òdone, Ki Vin Nesesè akòz COVID-19.
May 9, 2020 Deklarasyon Depatman Sante Florida pou Ijans nan Sante Piblik – DOH Nimewo 20- 007 referans: Pwolongasyon 20-001 ak 20-002
April 24, 2020 Deklarasyon Depatman Sante Florida pou Ijans nan Sante Piblik – DOH Nimewo 20- 006 referans:Pwolongasyon Sispansyon Lwa, Règ ak Lòd, Ki Vin Nesesè akòz COVID-19
April 21, 2020 Deklarasyon Depatman Sante Florida pou Ijans nan Sante Piblik – DOH Nimewo 20-005 referans: Agrandi tout dispozisyon20-003
April 15, 2020 Deklarasyon Depatman Sante Florida pou Ijans nan Sante Piblik – DOH Nimewo 20-004 referans: Agrandi tout dispozisyon20-002
March 25, 2020 Avètisman Sante Piblik pou COVID-19 kòm yon rezilta Dekrè Egzekitif 20-83 referans:Mezi Pwoteksyon Pou Popilasyon Frajil yo, Rasanbleman Sitwayen Prive Ak Dansite Mendèv La
March 21, 2020 Sispansyon Lwa, Règ ak DOH Nimewo 20-003 Òdone, Ki Vin Nesesè akòz COVID-19
March 16, 2020 Deklarasyon Depatman Sante Florida pou Ijans nan Sante Piblik – DOH Nimewo 20-002
March 10, 2020 Lòd Depatman Sante Florida pou Ijans nan Sante Piblik – DOH Nimewo 20-001
March 1, 2020 Deklarasyon Depatman Sante Florida pou Ijans nan Sante Piblik