Nouvèl

Kominike pou Laprès ak Bilten Enfòmasyon Avètisman

Gade dènye enfòmasyon yo sou COVID-19 Depatman Sante Florida pibliye

Wè Plis Lòt Enfòmasyon

Lòd Gouvènè a pou Aksyon ak Ijans

Gade lòd egzekitif ak lòd pou ijans DeSantis nan Divizyon Florida pou Lòd pou Jesyon Ijans ak lòt ajans egzekitif yo.

Wè Plis Lòt Enfòmasyon

Enfòmasyon sou Sant Tès yo ak sou Rezilta Tès yo

Jwenn adrès sant tès yo nan Florida ki gratis ak louvri pou piblik la ak lyen pou chèche konnen rezilta ou yo.

Wè Plis Lòt Enfòmasyon

Lòd Depatman Sante Florida pou Ijans

Dat Lòd pou Ijans
December 17, 2020 Adopsyon Règ Ijans - 64DER20-44
October 23, 2020 Depatman Sante Florid - Renouvèlman Deklarasyon Ijans Sante Piblik
October 1, 2020 Deklarasyon Depatman Sante Florida pou Ijans nan Sante Piblik – DOH Nimewo 20- 014 referans:Sispansyon Lwa, Règ ak Lòd, Ki Vin Nesesè akòz COVID-19.
September 11, 2020 Deklarasyon Depatman Sante Florida pou Ijans nan Sante Piblik – DOH Nimewo 20- 013 referans:Sispansyon Lwa, Règ ak Òdone, Ki Vin Nesesè akòz COVID-19.
August 28, 2020 Deklarasyon Depatman Sante Florida pou Ijans nan Sante Piblik
August 14, 2020 Deklarasyon Depatman Sante Florida pou Ijans nan Sante Piblik – DOH Nimewo 20- 012 referans:Sispansyon Lwa, Règ ak Òdone, Ki Vin Nesesè akòz COVID-19.
July 21, 2020 Konsiltasyon Depatman Sante Piblik Florida
June 30, 2020 Deklarasyon Depatman Sante Florida pou Ijans nan Sante Piblik – DOH Nimewo 20- 011 referans:Sispansyon Lwa, Règ ak Òdone, Ki Vin Nesesè akòz COVID-19.
June 22, 2020 Konsiltasyon Depatman Sante Piblik Florida
May 31, 2020 Deklarasyon Depatman Sante Florida pou Ijans nan Sante Piblik – DOH Lòd 20- 010
May 30, 2020 Deklarasyon Depatman Sante Florida pou Ijans nan Sante Piblik – DOH Lòd 20- 009(pwolongasyon 20-001-ak-20-002
May 28, 2020 Deklarasyon Depatman Sante Florida pou Ijans nan Sante Piblik – DOH Nimewo 20- 008 referans:Sispansyon Lwa, Règ ak Òdone, Ki Vin Nesesè akòz COVID-19.
May 9, 2020 Deklarasyon Depatman Sante Florida pou Ijans nan Sante Piblik – DOH Nimewo 20- 007 referans: Pwolongasyon 20-001 ak 20-002
April 24, 2020 Deklarasyon Depatman Sante Florida pou Ijans nan Sante Piblik – DOH Nimewo 20- 006 referans:Pwolongasyon Sispansyon Lwa, Règ ak Lòd, Ki Vin Nesesè akòz COVID-19
April 21, 2020 Deklarasyon Depatman Sante Florida pou Ijans nan Sante Piblik – DOH Nimewo 20-005 referans: Agrandi tout dispozisyon20-003
April 15, 2020 Deklarasyon Depatman Sante Florida pou Ijans nan Sante Piblik – DOH Nimewo 20-004 referans: Agrandi tout dispozisyon20-002
March 25, 2020 Avètisman Sante Piblik pou COVID-19 kòm yon rezilta Dekrè Egzekitif 20-83 referans:Mezi Pwoteksyon Pou Popilasyon Frajil yo, Rasanbleman Sitwayen Prive Ak Dansite Mendèv La
March 21, 2020 Sispansyon Lwa, Règ ak DOH Nimewo 20-003 Òdone, Ki Vin Nesesè akòz COVID-19
March 16, 2020 Deklarasyon Depatman Sante Florida pou Ijans nan Sante Piblik – DOH Nimewo 20-002
March 10, 2020 Lòd Depatman Sante Florida pou Ijans nan Sante Piblik – DOH Nimewo 20-001
March 1, 2020 Deklarasyon Depatman Sante Florida pou Ijans nan Sante Piblik